Meme Nedir ?

 

Memenin yerlesimi Meme anatomisi Meme gelisimi Meme dokusunun lenf akımı Meme ve Hormonlar Memedeki iyi huylu değişiklikler

 

Memenin yerlesimi

Memenin boyutu 

aldığınız veya verdiğiniz

 kilo    ile doğrudan orantılıdır.  

 

 

Memeler, toraxın(gögüs kafesi) önünde ve sternumun(iman tahtası) iki yanında yeralır.Sınırları ve büyüklügü  kadından kadına degisebilecegi gibi, aynı kadında da  gebelik,emzirme, asırı zayıflama ya da yaslılık nedeni   Ile farklılık gösterebilir. Genellikle kapladıgı alan 2. Kaburga  seviyesinden 6. Kaburga seviyesine, sternum kenarından ön koltuk altı kuyrugu diye adlandırılan bir çıkıntısı m.pectoralis major’un (meme altındaki gögüs kası) alt kenarı boyunca yana ve yukarıya giderek koltuk altı çukuruna kadar varır

 

 

 

Yukarı

Meme anatomisi

Meme bezi, meme bası 

çevresinde ısınsal  

biçimde yer alan 

15-20 lobdan  meydana gelir.

Meme değişikliğe uğramış bir ter bezidir. Bu değişiklik sayesinde ter   değil, süt üretir. Memede süt bezleri, bu bezlerin meydana      getirdiği gruplar, süt kanalları ve tümünü çevreleyen destek dokusu vardır. Süt bezlerinin oluşturduğu grupların her birine lob adı verilir. Memede, sayısı kadından kadına değişebilen, yaklaşık olarak 8-20 adet bez grubu (lob) vardır.

Her bir bez grubu süt kanalları aracılığıyla meme basıyla bağlantılıdır. Emzirme döneminde süt bu kanallar aracılığıyla meme basına tasınır. Süt kanalları meme basının hemen altında genişleyerek sütün biriktiği alanları oluştururlar.

Meme bezlerini ve kanallarını bir destek doku sararak bezin bütünlüğünü ve seklini sağlar. Ayrıca vücut yağ dokusu tüm meme dokusunu dıştan örter.

 Yukarı

Meme gelisimi

Meme dokusu ve meme bası 

normal  yerinin dısında 

fazlada  var olabilir.

Koltuk altında bez varsa,emzirme  

döneminde sislik ve ağrı   

 ile kendini belli edebilir.  

 

Meme bezi anne karnında (ceninde) 6. Haftada gelişmeye baslar. Yaklaşık 6. Ayda meme tomurcuğu meydana gelir.Bu tomurcuk içinde  meme  kanalları gelisir.Daha sonra her kanal içinde ileride süt salgılama    özelliği kazanacak olan bez hücreleri gelişir.

Meme dokusu ve meme basının normal yerinin dışında ayrıca fazladan  var olması mümkündür. Fazladan meme dokusu var olması daha çok  koltuk altı çukurluğunda görülürken, fazladan meme bası, memenin Normal yerleşim yerinin altından kasığa kadar herhangi bir yerde görülebilir. Koltuk altında bez varsa emzirme döneminde sislik ve ağrı ile kendini belli edebilir.

Erkek ve kadında, çocukluk yaslarında meme dokusu gelişimi benzerdir. Meme dokusu kadında gelişimini blug çağında   sürdürür ve ergenliğin sonunda gelişmiş halini alır.Bez süt salgılama fonksiyonunu gebelikte kazanır.

Erkekte de bazen hormonal etkilerle veya dışarıdan hormon verilmesiyle meme dokusunda gelişim olabilmektedir.  

 

Meme dokusunun lenf akımı

Meme kanseri metastazını 

  Öncelikle 

 koltuk altı lenf bezlerine   Yapar.

Tüm vücutta oldugu gibi memede de lenf kanalları vardır.Lenf kanalları doku içinde ödeme sebep olan lenf sıvısının ortamdan uzaklastırıldıgı kanallardır.

Lenf sıvısının tasındıgı kanallara lenf kanalları adı verilir. Lenf sistemi aynı zamanda vucudun direnç sisteminin de önemli bir parçasıdır.

Lenf kanalları bazı alanlarda lenf bezi adı verilen noktalara açılırlar.Lenf bezleri lenf sıvısı içinde bulunabilecek,vücut için zararlı hücreleri tutma yetenegine sahiptir.

Meme dokusundaki lenf akımı, aynı taraf koltuk altı lenf akımıyla ve karsı taraf meme dokusu lenf akımıyla birlesir. Bu yapıdan dolayı; meme kanseri metastazını öncelikle koltuk altı lenf bezlerine yapar. Ileri dönemde de karsı memeye metastaz yapabilir.

Meme basını çevreleyen koyu renkli alan , areola olarak adlandırılır. Bu alanda cilt daha ince ve duyarlıdır. Ciltte kıl dokusu, emzirme sırasında meme basının daha yumuşak olmasını sağlayan yag bezleri ve yine koyu renkli, küçük Montgomery Tüberkülleri adı verilen kabarıklıklar vardır. Meme bası çevresinde emme işlemini  kolaylaştıran, uyarıldığında meme basının daha sert ve uzun olmasını sağlayan ince kas lifleri vardır.                                  Yukarı

 

Meme ve Hormonlar

Hormonların meme üzerindeki etkileri memede gelişebilecek rahatsızlıkların oluşum  mekanizmalarında önem kazanmaktadır.

 

Memede temel iki yapı vardır. Bunlardan biri salgı fonksiyonunu üstlenen bez yapısı,digeri de   üretilen salgının toplandığı kanal  sistemidir. Kadınlık hormonları özellikle de östrojen ve progesteron hormonları meme yapısı üzerinde etkilidir.

Hormonların meme dokusu üzerindeki etkileri memede gelişebilecek rahatsızlıkların oluşum mekanizmalarında önem kazanmaktadır.          

Östrojen: Kadın yaşamındaki en önemli hormondur. Meme yapısındaki kanalların gelişmesini saglar. Ayrıca damarlanmasında , çevre bag dokusunun yapısında ve yağ dokusu birikiminde görevlidir. Meme dokusunun hacim ve ağırlık olarak büyümesinde etkindir. Progesteron hormonunun memeye etki etmesini de bu hormon sağlar.

Östrojenin ya vücutta fazla üretilmesine ya da aktivitesinin fazla olmasına bağlı olarak gelişen olaylar zincirinde meme destek dokusunda ödem meydana gelir. Bu ödeme karsı vücutta oluşan tepki sonucu doku sertleşmesi, kanallarda sıkışma ve nihayetinde sık görülen fibrokistik yapı ortaya çıkar. Kanallarda hücre artısında görülebilen bu durumlarda, meme basından yeşilimsi akıntı gelebilir.

Progesteron: Memedeki asıl fonksiyonu, salgı bezciklerinin gelişimini sağlamaktır. Böylece meme dokusu salgı hücreleri süt üretmeye hazır karakter kazanırlar. Genellikle vücutta östrojen hormonu ile birbirlerine oranlarının bozulması ve daha çok progesteron hormonunun azalmasına bağlı meme problemleri oluşur. Yine östrojen fazlalığındaki değişikliklere benzer değişikliklerin görülmesine neden olur.

Prolaktin: Asıl fonksiyonu memede süt salgısının sağlanmasıdır. Bez hücrelerini süt üreten salgı hücrelerine çevirir. Böylece gebelik sonrasında süt verme işlemini yerine getirir. Anne karnındaki çocukta meme dokusundaki ilk gelişiminde etkili olduğu için, düzeyindeki değişikliklerin meme dokusunda gelişme problemi yaratabildiği  düşünülmektedir. Normal yasamda ise prolaktinin artması memede gerginlik, şişkinlik yaratabildiği gibi meme basından süt gelmesine de neden olabilmektedir.

 

Yukarı

 

 

 

 

 

 

 

En iyi 1024X768 çözünürlükte izlenir  ---    Web Dizayn: Ertugrul Altay